ADXO by Bill NG3K

Martinique: May 11-24, 2022 -- FM -- QSL via: LoTW

May 11-24, 2022 -- Martinique -- FM -- QSL: LoTW -- Source: TDDX (May 11, 2022) -- By DL7VOG as FM/DL7VOG fm Trois Ilets; 40 20 10m; CW FT8, RTTY on demand; 100w; G5RV; QSL via DL7VOG or Club Log OQRS

Rodrigues I: Aug 5-9, 2022 -- 3B9 -- QSL via: TBA

Aug 5-9, 2022 -- Rodrigues I -- 3B9 -- QSL: TBA -- Source: TDDX (May 19, 2022) -- By 3B8FA 3B8GF 3B8CF 3B8FV 3B8BAN; HF; 100w; G5RVs; also 3 QO-100 portable satellite stations

Gambia: May 22-Jun 8, 2022 -- C5C -- QSL via: LoTW

May 22-Jun 8, 2022 -- Gambia -- C5C -- QSL: LoTW -- Source: MM0NDX (Jan 31, 2022) -- By F5RAV F5NVF M0NPT; 20 15 10m; CW SSB FT4 FT8; possible sidetrip to Bijol Is (IOTA AF-060) using C5B; QSL via F5RAV direct (3 US $ or IRC and SAE)

Aland Is: May 21-27, 2022 -- OH0 -- QSL via: LoTW

May 21-27, 2022 -- Aland Is -- OH0 -- QSL: LoTW -- Source: OG55W (May 9, 2022) -- By OG5O as OH0/OG5O, OH2HOD as OH0/OH2HOD fm IOTA EU-002 (KO09cx); 160-6m, incl 60m; FT8 FT4 CW; QSL via Club Log OQRS

Albania: May 16-20, 2022 -- ZA -- QSL via: LoTW

May 16-20, 2022 -- Albania -- ZA -- QSL: LoTW -- Source: MM0NDX (May 16, 2022) -- By G4PVM as ZA/G4PVM, IK8LOV MM0NDX likewise fm Kashar; HF; CW SSB FT8 FT4; QSL ZA/G4PVM via EB7DX, ZA/IK8LOV via IZ8CCW, ZA/MM0NDX via EB7DX

Market Reef: Jun 26-Jul 6, 2022 -- OJ0 -- QSL via: LoTW

Jun 26-Jul 6, 2022 -- Market Reef -- OJ0 -- QSL: LoTW -- Source: TDDX (May 16, 2022) -- By OH3JR as OJ0JR and OG2M as OH0MR; focus on 6m; FT8 CW SSB; looking for NA, SA, Asia; QSL OJ0MR via OG2M direct, OJ0JR via OH3JR

Palau: May 13-17, 2022 -- T8 -- QSL via: See Info

May 13-17, 2022 -- Palau -- T8 -- QSL: See Info -- Source: 4L5A (May 8, 2022) -- By JR3QFB as T88JH (QSL via LoTW, JR3QFB) and JK1SZX as T88SG fm Koror I (IOTA OC-009); 160-6m; CW SSB + digital

Страницы