"Riga-CC-2014" - положение.

Положения диплома "Rīga-CC-2014".

LAT

"Riga-ECC-2014" diploma noteikumi

2014. gadā Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, un visa gada garumā pilsētniekus un viesus priecēs vairāki simti dažādu pasākumu. Lai pievērstu uzmanību šim mūsu valstij nozīmīgajam notikumam un popularizētu Rīgu kā Eiropas nozīmes kultūras centru pasaulē izmantojot radioamatieru sakarus, Rīgas radioamatieri nodibina speciālo diplomu „RIGA - European Capital of Culture - 2014”.

Diploma saņemšanai nepieciešams nodibināt sakarus ar Latvijas amatieru radio stacijām  kuras strādās no Rīgas pilsētas ar YL2014 īpašajiem izsaukuma signāliem. Šīs stacijas būs aktīvas periodā no 2014.gada 1.marta līdz 30. novembrīm.

Sakaru veidi

Visi izstarojuma veidi : CW - PHONE - DIGI

Frekvenču diapazoni

Visi HF, VHF un UHF diapazoni, saskaņā ar IARU plānu.

Punkti par QSO

Par QSO ar katru YL2014 staciju tiek piešķirts 1 punkts. Atkārtoti sakari tiek ieskaitīti dažādos izstarojuma veidos un uz dažādiem diapazoniem.

Punktu skaits diploma saņemšanai

Lai iegūtu diplomu, jāsasniedz šādi rezultāti:

GOLD: 50 punkti;
SILVER: 25 punkti;
BRONZE: 10 punkti;

Diploma saņemšana

Diploms ir bezmaksas, pieejams lejupielādei PDF formātā.

Diploma koordinators

riga2014@ham.lv

 

RUS

Условия диплома "Riga-ECC-2014"

В 2014 году Рига избрана культурной столицей Европы, и на протяжении всего года горожан и гостей столицы ожидают сотни всевозможных предприятий.
Рижскими радиолюбителями учреждён диплом "RIGA - European Capital of Culture - 2014".

Для получения диплома необходимо провести радиосвязи со специальными позывными радиолюбительских станций города Риги и Рижского района, которые будут активны в период 01.03.2014 - 30.11.2014.

Виды модуляции

CW - PHONE - DIGI

Диапазоны

КВ и УКВ согласно частотному плану IARU.

Очки

За каждое QSO со специальным позывным YL2014 присваивается одно очко.
Повторные связи засчитываются на различных диапазонах и видах модуляции.

Количество очков для получения диплома

Чтобы получить диплом необходимо набрать следующее количество очков:

GOLD: 50 очков;
SILVER: 25 очков;
BRONZE: 10 очков.

Получение диплома

Диплом выдаётся бесплатно в электронной форме (формат PDF).

Связь с координатором

riga2014@ham.lv

ENG (DRAFT)

"RIGA-ECC-2014" award rules

In 2014, Riga is elected as European Capital of Culture and throughout the year, its residents and guests expect many different events.
Riga radio amateurs founded an award "RIGA  - European Capital of Culture - 2014 " .

To obtain the award is necessary to make QSOs with special callsigns of amateur radio stations of the city of Riga and Riga district, which will be active in the period from 01.03.2014 till 30.11.2014.

Modes

CW - PHONE - DIGI

Bands

HF and VHF according to the IARU band plan.

Points

For each QSO with one special callsign YL2014 one point is assigned.
Repeated QSOs are accounted when on different bands and types of modulation.

Number of points for certification

To get the certificate you need to collect the following number of points :

GOLD: 50 points;
SILVER: 25 points;
BRONZE: 10 points.

Acquiring the certificate

The award is available for free in electronic form (format PDF).

Communication with award coordinators

riga2014@ham.lv