Hamfest Latgale 2005 (07.2005)

 • Место проведения слета озеро Разна около города Резекне;
 • Дата: 07.2005;
 • Фото прислал Дмитрий Ветра (YL3GCL).
  YL3GDJ, YL2GC

  На фото: YL3GDJ, YL2GC
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL3GDJ

  На фото: YL3GDJ
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  Ant GP

  На фото: Ant GP
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL3GCL

  На фото: YL3GCL
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL3GCL

  На фото: YL3GCL
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL3GCL, YL2II

  На фото: YL3GCL, YL2II
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL3GDJ

  На фото: YL3GDJ
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  Ant Yagi

  На фото: Ant Yagi
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL3GCJ

  На фото: YL3GCJ
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL2GC, YL2IB

  На фото: YL2GC, YL2IB
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL2IB

  На фото: YL2IB
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL2GC

  На фото: YL2GC
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL2II

  На фото: YL2II
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL2II, YL2IB

  На фото: YL2II, YL2IB
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL2GUE

  На фото: YL2GUE
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL3GCL

  На фото: YL3GCL
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL3GCD

  На фото: YL3GCD
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL2II

  На фото: YL2II
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  Jānis YL2II, Vilis Siekstiņš (YL3GDF SK 16.11.2013)

  На фото: Jānis YL2II, Vilis Siekstiņš (YL3GDF SK 16.11.2013)
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  …

  На фото:
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  YL2DE, Vilis Siekstiņš (YL3GDF SK 16.11.2013), YL3GCD

  На фото: YL2DE, Vilis Siekstiņš (YL3GDF SK 16.11.2013), YL3GCD
  Описание:
  Автор: Дмитрий Ветра YL3GCL
  Дата: 2005

  Любительская радиосвязь: